Wisdome Malmö – innovativ mötesplats för hållbar utveckling

I januari tog Science Center Malmö Museer emot en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med målet att etablera en dom och en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande. Just nu utvecklas de interaktiva lärmiljöer som skapas i anslutning till domen. Med medel från Tillväxtverket genomförs en förstudie som undersöker hur satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling.

Satsningen som går under namnet Wisdome omfattar ytterligare fyra science centra: Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping. Dessa centra vidareutvecklas till innovativa mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet.

En förstudie är påbörjad med syfte att undersöka på vilka sätt satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling. I förstudien undersöks också hur Science Center Malmö Museer kan vidareutvecklas som plattform för att involvera Malmöbornas behov, erfarenheter och kunskaper i hållbarhetsarbetet.Illustration: Hanna Jansson, Gullers Grupp.

– En av de saker vi vill ta reda på är hur vi kan använda visualisering som ett redskap för deltagande och grupprocesser, där deltagarna kan påverka innehållet på ett helt nytt sätt, berättar Genti Cifliku, projektledare för Wisdome Malmö.

Sammanhanget kan vara stadsutvecklingsprojekt och olika typer av designprocesser. Redskapen kan vara interaktiva bord, VR/AR-lösningar eller olika former av infographics som är ett enkelt sätt att åskådliggöra stora mängder data.

Målet med satsningen är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda företag och forskare en mötesplats för innovationer och visualiseringar bidrar satsning till den framtida kompetensförsörjningen.

Wisdome handlar om att skapa plattformar för samarbete, där stadens invånare kan forma framtiden tillsammans. Nya innovationer eller prototyper för hållbara lösningar kan testas och utvecklas av såväl publik som framtida användare. För att lösa framtidens utmaningar krävs ett brett samarbete mellan människor från olika bakgrunder, branscher och forskningsfält. Ambitionen är att projektet blir en av stadens verktyg för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål.

Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare, Science Center Malmö Museer

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s